headerphoto

Vyhodnocení konference

Níže jsou uvedeny 3 nejlepší příspěvky v každé ze sekcí. Autorům nejlepších příspěvků gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za účast na konferenci.


Průmyslový design

1. BcA. Petr Havlíček
2. Bc. Vojtěch Sojka
3. Bc. Martin Miklica


Konstrukce

1. Bc. Petr Najvar
2. Bc. David Krejčí, Bc. Jakub Marek, Bc. Vladislav Nováček, Bc. Martin Stodolák
(Všichni 4 účastníci na 2. místě získali stejný počet bodů. Z tohoto důvodu také není uvedeno 3. místo.)


Inženýrská analýza a simulace

1. Bc. Martin Dobeš
2. Bc. David Košťál
3. Bc. Pavel Nedělka


V sekci biomechanika nebyl v tomto roce ani jeden účastník, proto tato sekce nebyla hodnocena.