headerphoto

Účastníci konference

Účastníci konference a jejich příspěvky. Uvedené pořadí nesouvisí s rozdělením do prezentačních skupin. To bude po uzávěrce přijímání příspěvků uvedeno v sekci Časový plán.

   Autor Sekce Název příspěvku Ke stažení
1 Bc. Jan Tkaný Inženýrská analýza a simulace Numerická simulace navařování ložiskových čepů turbínových rotorů Náhled v PDF
2 Bc. Martin Dobeš Inženýrská analýza a simulace Deformační, napjatostní a bezpečnostní analýza výztužného rámu automobilu Náhled v PDF
3 Bc. Martin Zbožínek Inženýrská analýza a simulace Výpočtová analýza litino-kompozitového smykadla obráběcího centra TM 2000 Náhled v PDF
4 Bc. František Pavlík Inženýrská analýza a simulace Studium vlivu parametru elipticity na rozložení tloušťky mazacího filmu Náhled v PDF
5 Bc. Jiří Prášil Inženýrská analýza a simulace Deformační, napjatostní a pevnostní analýza kuličkového ložiska s uvažováním kontaktních podmínek Náhled v PDF
6 Bc. Žaba Tomáš Inženýrská analýza a simulace Realizace edukační úlohy na experimentální stanici pro modelování předepjatých šroubových spojů Náhled v PDF
7 Bc. David Košťál Inženýrská analýza a simulace Studium utváření mazacích filmů za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem Náhled v PDF
8 Bc. Tomáš Smola Inženýrská analýza a simulace Analýza konstrukčních uzlů diskového podmítače Náhled v PDF
9 Bc. Jan Klement Inženýrská analýza a simulace Výpočtová analýza napjatosti turbinové lopatky Náhled v PDF
10 Bc. Daniel Bartošek Inženýrská analýza a simulace Realizace edukační úlohy na experimentální stanici pro modelování torzních kmitů Náhled v PDF
11 Bc. Pavel Nedělka Inženýrská analýza a simulace Deformačně-napěťová analýza rázem zatížené přední části automobilu Náhled v PDF
12 Bc. Ivo Skrutek Inženýrská analýza a simulace Vývoj těsnících zátek pro testování vysokocyklové únavové pevnosti tlakového zásobníku paliva systému Common-Rail Náhled v PDF
13 Bc. Bohuslav Máša Inženýrská analýza a simulace Numerické modelování chování částicového kompozitu se sesíťovanou polymerní matricí Náhled v PDF
14 Bc. Jakub Belháč Konstrukce Optimalizace pohybu termoelektrického lineárního aktuátoru Náhled v PDF
15 Bc. Alena Prášilová Konstrukce Výzkum a vývoj ložisek pro trakční motory Náhled v PDF
16 Bc. Karel Brada Konstrukce Bajonetový uzávěr dveří přetlakové pece Náhled v PDF
17 Bc. David Krejčí Konstrukce Konstrukce dvouosého solárního trackeru Náhled v PDF
18 Bc. Petr Najvar Konstrukce Konstrukce plastových dílů předního nárazníku sportovního automobilu Náhled v PDF
19 Bc. Vladislav Nováček Konstrukce Konstrukce MR spojky Náhled v PDF
20 Bc. Petr Kopáček Konstrukce Míchací a hnětací zařízení Náhled v PDF
21 Bc. Pavel Navrátil Konstrukce Konstrukční návrh kamerového jeřábu Náhled v PDF
22 Bc. Martin Stodolák Konstrukce TEORETICKÉ ŘEŠENÍ PNEUMOBILU Náhled v PDF
23 Bc. Lukáš Doležal Konstrukce Inovace skládané klikové hřídele pro minibikové motory Náhled v PDF
24 Bc. Vlastimil Charvát Konstrukce Konstrukce přípravku pro ověřování parametrů snímačů akustické emise Náhled v PDF
25 Jakub Marek Konstrukce Simulátor Hertzova kontaktu Náhled v PDF
26 Bc. Jan Nádvorník Konstrukce Kamerový jeřáb Náhled v PDF
27 Bc. Jaroslav Lazar Konstrukce Magnetoreologický tlumič kmitání Náhled v PDF
28 Bc. Ladislav Hodás Konstrukce Konstrukce kompresní části Brayssonova motoru Náhled v PDF
29 Bc. Vojtěch Sojka Průmyslový design design městského elektrokola Náhled v PDF
30 Bc. Eva Fridichová Průmyslový design Design detektoru kovu a rentgenu zavazadel Náhled v PDF
31 Bc. Marta Slívová Průmyslový design Design řady LED svítidel Náhled v PDF
32 Bc. Martin Miklica Průmyslový design Design posunovací lokomotivy Náhled v PDF
33 BcA. Petr Havlíček Průmyslový design Design elektronového mikroskopu Náhled v PDF
34 bc. Amálie Brostíková Průmyslový design Design terénní čtyřkolky Náhled v PDF
35 Bc. Veronika Sedláčková Průmyslový design Design svařovacího aparátu Náhled v PDF
36 Bc. Aneta Stránská Průmyslový design Design obydlí pro humanitární účely Náhled v PDF
37 Bc. Martin Kozel Průmyslový design Design obytného přívěsu Náhled v PDF
38 Bc. Martin Paclt Průmyslový design Design užitkového vozidla Náhled v PDF
39 Bc. Martin Cimbál Průmyslový design Design stroje na těžbu dřeva Náhled v PDF
40 Bc. Martin Mahdal Průmyslový design Design městské úklidové jednotky Náhled v PDF
41 Bc. David Rajchl Průmyslový design Design vany se sprchou pro tělesně postižené Náhled v PDF
42 Bc. Jakub Havránek Průmyslový design Designový návrh podtlakového chodícího pásu Náhled v PDF