headerphoto

Časový plán konference

Zahájení konference

Oficiální zahájení konference proběhne v zasedací místnosti ÚK (budova A2, 4.patro, dveře 415) v 8:00.


Průběh konference

Následně bude program probíhat podle níže uvedeného rozpisu (možno stáhnout i ve formátu pdf). Příspěvky jednotlivých účasníků je možné si prohlédnout v sekci Účastníci.

Účastníci konference, kteří budou prezentovat příspěvek musí přenést prezentaci ve formátu PPT nebo PDF do PC před zahájením konference nebo nejpozději o přestávce před sekcí, v níž jsou zařazeni. Připomínáme, že na prezentaci příspěvku je maximálně 10 minut, na diskuzi maximálně 5 minut. Dodržujte prosím časový plán konference.
Koference je otevřená všem zaregistrovaným účastníkům, přijděte se podívat na své kolegy. Máte tak jedinečnou možnost si vyzkoušet prezentaci výsledků diplomové práce ještě před její vlastní obhajobou a vyslechnout si připomínky komise a publika.


Závěrečný raut

Po skončení oficiální části konference je pro všechny účastníky připravený závěrečný raut. Ten bude probíhat v restauraci KANAS (Kolejní 15, Brno - Královo Pole) a to od 16:30.


Zasedací místnost ÚK (A2/415)
Pořadí Začátek Konec Sekce Účastník Komise
1. 8:30 8:45 Konstrukce Jakub Belháč Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.
Ing. Pavel Ramík
Ing. František Prokeš
Ing. Petr Šperka
2. 8:45 9:00 Martin Stodolák
3. 9:00 9:15 Alena Prášilová
4. 9:15 9:30 Lukáš Doležal
Coffee break
5. 9:45 10:00 Konstrukce Jakub Marek Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.
Ing. Pavel Ramík
Ing. František Prokeš
Ing. Petr Šperka
6. 10:00 10:15 Ladislav Hodás
7. 10:15 10:30 Jaroslav Lazar
8. 10:30 10:45 Pavel Navrátil
Oběd
1. 12:00 12:15 Průmyslový design Amélie Brostíková doc. akad. soch. Ladislav Křenek, Ph.D.
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
Ing. Pavel Čoupek
Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
2. 12:15 12:30 Martin Cimbál
3. 12:30 12:45 Martin Kozel
4. 12:45 13:00 Eva Fridrichová
5. 13:00 13:15 Petr Havlíček
6. 13:15 13:30 Martin Mahdal
7. 13:30 13:45 Aneta Stránská
Coffee break
8. 14:15 14:30 Průmyslový design Vojtěch Sojka doc. akad. soch. Ladislav Křenek, Ph.D.
Ing. Dana Rubínová, Ph.D.
Ing. Pavel Čoupek
Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
9. 14:30 14:45 David Rajchl
10. 14:45 15:00 Veronika Sedláčková
11. 15:00 15:15 Marta Slívová
12. 15:15 15:30 Martin Miklica
13. 15:30 15:45 Jakub Havránek
14. 15:45 16:00 Martin Paclt

* tučně je vyznačen chairman každé komise


Zasedací místnost Mechaniky těles (A2/615)
Pořadí Začátek Konec Sekce Účastník Komise
1. 8:30 8:45 Inženýrská analýza a simulace Jan Tkaný prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.
Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
Ing. Michal Vaverka, Ph.D.
Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
2. 8:45 9:00 František Pavlík
3. 9:00 9:15 Pavel Nedělka
4. 9:15 9:30 Martin Dobeš
5. 9:30 9:45 Tomáš Žaba
6. 9:45 10:00 Bohuslav Máša
Coffee break
7. 10:30 10:45 Inženýrská analýza a simulace Ivo Skrutek prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.
Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
Ing. Michal Vaverka, Ph.D.
Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
8. 10:45 11:00 Jan Klement
9. 11:00 11:15 Martin Zbožínek
10. 11:15 11:30 Tomáš Smola
11. 11:30 11:45 Jiří Prášil
12. 11:45 12:00 Daniel Bartošek
13. 12:00 12:15 David Košťál
Oběd
1. 13:45 14:00 Konstrukce Karel Brada Ing. Jan Brandejs, CSc.
Ing. Daniel Dušek, Ph.D.
Ing. Martin Kubín
Ing. Petr Vosynek
2. 14:00 14:15 Vladislav Nováček
3. 14:15 14:30 Petr Kopáček
4. 14:30 14:45 David Krejčí
Coffee break
5. 15:15 15:30 Konstrukce Jan Nádvorník Ing. Jan Brandejs, CSc.
Ing. Daniel Dušek, Ph.D.
Ing. Martin Kubín
Ing. Petr Vosynek
6. 15:30 15:45 Vlastimil Charvát
7. 15:45 16:00 Petr Najvar

* tučně je vyznačen chairman každé komise