headerphoto

Konference Diplomových Prací 2011

Ústav konstruování ve spolupráci s Ústavem mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky a Ústavem automobilního a dopravního inženýrství a za podpory projektu OPVK CZ.1.07/2.3.00/09.0228 pořádá dne 1. června 2011 čtvrtý ročník Konference diplomových prací 2011. Konference je zaměřena na diplomové práce z oblasti strojírenství, zejména počítačové podpory konstruování, inženýrských analýz, mechatroniky a průmyslového designu. Místem konání konference jsou prostory Ústavu konstruování a Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně. Konferenční poplatek není stanoven. Příspěvky účastníků budou po skončení konference dostupné na těchto webových stránkách.


Místo konání konference:

Konference se bude konat současně ve dvou zasedacích místnostech:
- v zasedací místnosti Ústavu konstruování, budova A2, 4. patro, dveře č. 415.
- v zasedací místnosti Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, budova A2, 6. patro, dveře č. 615

Organizační výbor:

Ing. Tomáš Koutecký
Bc. David Machýček
Bc. David Smejkal

Pokyny pro autory:

Účastník konference se musí zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře (záložka Přihláška) do 25. 5. 2011. Registrační formulář slouží zároveň pro vytvoření a nahrání příspěvku. Registrovaní účastníci budou zařazeni do časového plánu konference (záložka Časový plán). Článek může být napsán v českém nebo anglickém jazyce. Účast na konferenci se předpokládá ve společenském oděvu (podobně jako u státní závěrečné zkoušky).

Prezentace příspěvků:

Autor příspěvku si připraví prezentaci na maximálně 10 minut ve formátu PPT (PowerPoint) nabo PDF. Po vlastní prezentaci bude následovat diskuze (max. 5 minut). Prezentace příspěvků bude v českém jazyce. Autor použije pro svou prezentaci tuto předepsanou Šablonu.

Soutěž:

V rámci konání konference proběhne soutěž o nejlepší příspěvky v každé sekci.

Cena děkana

Nejlepší příspěvek v každé sekci bude po skončení konference finančně ohodnocen cenou děkana.


Zúčastněné ústavy: